Nyt siden version 1.0 (ændringslog) Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Introduktion. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Udredning af blæretumorer – Patologi, histologi og diagnostik. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Anmeldelsespligt Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Tumorbeskrivelse. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Udredningsforløb og pakkeforløb. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Billeddiagnostik. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Cystoskopi, TUR-B og Cytologi Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Ta tumorer og CIS – ikke-invasive blæretumorer. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Ikke dysplastiske tumorer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Ta Tumorer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Flade læsioner inkl. CIS. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

T1-tumorer. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Bindevævsinvasive tumorer – T1. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Muskelinvasiv blærekræft Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Neoadjuverende behandling. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Cystektomi Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Urinafledning i forbindelse med cystektomi Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Opfølgning efter cystektomi med urinafledning. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Kurativt intenderet strålebehandling. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Hvis radikal behandling ikke er mulig. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

T4b og metastatisk blærekræft Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

T4b tumorer og patienter med metastaser Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Palliativ strålebehandling. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Systemisk onkologisk behandling. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Småcellet blærecancer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Opfølgning efter systemisk onkologisk behandling. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Referencer. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.