Nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af peniscancer i Danmark

Dansk Peniscancergruppe

 

1. Indledning og biopsi

2. Baggrund

2.1. Forekomst

2.2 Phimosis

2.3 Human Papilloma Virus (HPV)

2.4 Rygning

2.5 Sygdomsspredning

2.6 Prognose

3.  Klassifikation

3.1 Anatomi

3.2 Patologi

3.2.1 Penil intraepithelial neoplasi (PeIN)

3.2.2 Histologiske undertyper af planocellulært karcinom

3.2.3 Vækstmønster

3.2.4 Gradering

3.2.5 Påvisning af Human Papilloma Virus (HPV)

3.2.6 Patologibeskrivelse (makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse)

3.2.7 Patologisk håndtering af lymfeknuder ved sentinel lymfeknudediagnostik  (mak. og mik. Undersøgelse)

3.3 TNM klassifikation

4. Diagnose

4.1 Primær tumor

4.2 Regionale lymfeknuder

4.2.1 Ikke-palpable lymfeknuder

4.2.2 Palpable lymfeknuder og fjernmetastaser

5. Behandling

5.1 Primær læsion

5.1.1 PIN (dysplasi og CIS) stadium Ta-1 G1-2

5.1.2 Stadium T1G3, ≥ T2

5.1.3 Lokalt recidiv

5.1.4 Strålebehandling

5.2 Regionale lymfeknuder

5.2.1 Ikke-palpable lymfeknuder, behandling

5.2.2 Palpable lymfeknuder med positiv histologi

5.3   Fjernmetastaser

5.4 Tekniske aspekter ved lymfeknudekirurgi

5.4.1 Dynamisk sentinel node procedure

5.4.2  Modificeret inguinal lymphadenectomi ad modum Catalona

5.4.3  Pelvin lymphadenectomi

5.4.4  Morbiditet ved lymphadenectomi

5.5 Kemoterapi

5.5.1 Adjuverende kemoterapi

5.5.2 Præoperativ kemoterapi

5.5.3 Kemoterapi for metastatisk sygdom

5.6 Strålebehandling

5.6.1 Strålebehandling af primær tumor

5.6.1.1 Dosis

5.6.1.2 Bivirkninger/komplikationer

5.6.1.3 Prædiktive faktorer for effekt af behandling

5.7.2 Primær lymfeknudebestråling

5.7.3 Adjuverende lymfeknudebestråling

5.7.4 Præoperativ strålebehandling

5.7.5 Planlægning af ekstern strålebehandling

6. Opfølgningsprogram

6.1 Baggrund  for opfølgningsprogrammerne

6.2 Opfølgning

7. Rehabilitering

7.1 Fysisk rehabilitering

7.2 Sexologisk rehabilitering

7.3 Psykosocial kræftrehabilitering og vedligeholdelsestræning

7.4 Information af patienten

8. Palliation

8.1 Kirurgisk palliativ behandling

8.2 Onkologisk palliativ behandling

8.3 Terminal palliation