Kliniske retningslinier for urinblæretumorer

1: Patologi og histologisk beskrivelse

Patogenese

Patologi

T-stadie

Tumorgrad

Ledsagende dysplasi

Molekylærbiologi

 

2: Diagnose og prognostiske faktorer

Prognostiske faktorer

Symptomer

Udredningsforløb og pakkeforløb

Billeddiagnostik

Udredning

Stadieinddeling

Opfølgning

Cystoskopi

Cytologi

Fluorescens cystoskopi (PDD)

Narrow Band Imaging (NBI)

 

3: Behandlingsstrategi og kontrol af Ta-tumorer (ikke invasive tumorer)

Behandling af lav risiko tumorer

Behandling af mellem risiko tumorer

Behandling af høj risiko tumorer

Ta high grade

CIS

Blæreskylning med BCG eller kemoterapeutika

 

4: Behandlingsstrategi og kontrol af T1-tumorer

 

5: Behandlingsstrategi og kontrol for muskelinvasive tumorer

T2-T4a tumorer

Behandling

Neo-adjuverende behandling

Adjuverende behandling

Kontrol

T4b tumorer og patienter med metastaser

 

6: Cystektomi og urinafledning

Cystektomi

Robotassisteret cystektomi

Urinafledning i forbindelse med cystektomi

 

7: Stråle- og kemoterapi

Strålebehandling

Kontrol efter kurativt intenderet strålebehandling

Kemoterapi

Kontrol efter kemoterapi

 

Referencer