Indledning

Tumorbeskrivelse:

Diagnostik

HNPCC

Billeddiagnostik

Behandlingsalgoritme

Lokalbehandling af øvre uroteltumorer

Opfølgning

Segmentær Ureterektomi

Instillationsbehandling

Opfølgning

Onkologisk behandling

Referencer